Έρευνα και Ανάπτυξη

Έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη των υπαρχόντων αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα ικανοποιούν ακόμη και τις πιο σύνθετες ανάγκες των οδοντιάτρων και των καταναλωτών το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα έχει σαν βασικό στόχο την μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με βάση καθιερωμένα αλλά και νέα δραστικά συστατικά.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους επιστήμονες με μακρόχρονη εμπειρία στον φαρμακευτικό χώρο και ασχολείται με την συνεχή έρευνα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οδοντιατρικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων με βάση τα νεότερα δεδομένα της επιστήμης και στόχο την υψηλή ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.