Παραγωγή

         
 
Τα προϊόντα μας παράγονται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα σε συνεργασία με σύγχρονη και άρτια οργανωμένη μονάδα παραγωγής πλήρως εναρμονισμένη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων μας έχει μακρόχρονη και επιτυχή παρουσία, από το 1987, στον σχεδιασμό, την εξέλιξη και την παραγωγή καινοτόμων ποιοτικών καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με απόλυτο σεβασμό στη φύση, στους συνεργάτες και στους τελικούς καταναλωτές.
 
Οι διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας είναι αυστηρά και επιστημονικά ελεγχόμενες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επιπλέον χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας βιολογικές και βιοτεχνολογικές α’ ύλες και απόλυτα ελεγμένα συστατικά φυτικής προέλευσης.
 
Επίσης διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την παραγωγή καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (φασόν) με πελατολόγιο που περιλαμβάνει φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες οδοντιατρικών προϊόντων, συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και εταιρείες καλλυντικών προϊόντων.

 

ΕΛΕΓΧΟΙ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εγκαταστάσεις επιθεωρούνται και ελέγχονται τακτικά για την τήρηση και την εφαρμογή των προκαθορισμένων αυστηρών απαιτήσεων και προδιαγραφών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τον ΕΟΦ. Επιπλέον διαθέτει μια σειρά από πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης:
  • Πιστοποίηση LIoyd’s Register Quality Assurance με το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2008 για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Εμπορία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
  • Πιστοποίηση LIoyd’s Register Quality Assurance με το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices (GMP) για την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την αποστολή καλλυντικών προσώπου και σώματος για λογαριασμό τρίτων.
  • Πιστοποίηση κατά BDIH COSMOS, τον αυστηρότερο και πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης (organic)